PUCK 84-100 ul. Nowy Świat 34
(58) 5008946
rezerwacja@hotelhaller.pl
Rezerwacja

Znajdź nas na Facebook

Regulamin hotelu

REGULAMIN HOTELOWY

Dyrekcja Hotelu wysoko cenić będzie Państwa współpracę w przestrzeganiu tego regulaminu, który służyć ma zapewnieniu spokojnego i bezpiecznego pobytu naszych Gości.

 1. Pokój w obiekcie wynajmowany jest na doby. Doba trwa od godziny 14:00 w dniu przyjazdu i do godziny 11:00 w dniu wyjazdu. Opłata za cały pobyt jest pobierana w dniu przyjazdu.
 2. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia Gość powinien zgłosić w recepcji do godziny 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. Obiekt uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę dostępności pokoju.
 3. W przypadku zmiany terminu pobytu na krótszy niż termin zarezerwowany przed przyjazdem Gościa do hotelu, Hotel obciąży Gościa kwotą za cały pobyt, zgodny ze złożoną i potwierdzoną wcześniej rezerwacją.
 4. Zatrzymanie pokoju po godzinie 11:00 bez wcześniejszego uzgodnienia jest traktowane jako przedłużenie pobytu. W przypadku gdy Gość nie opuści pokoju do godziny 11:00, naliczona zostanie opłata za pół doby. Wysokość opłaty za pół doby obowiązuje w przypadku zatrzymania pokoju do godziny 18:00. Po godzinie 18:00 hotel obciąży Gościa kosztem pełnej doby hotelowej według obowiązującego cennika.
 5. Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom, także w trakcie wynajmu.
 6. Osoby niezameldowane w hotelu mogą przebywać w pokoju do godziny 7:00 – 21:00.
 7. Obiekt może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin obiektu, wyrządzając szkodę w mieniu hotelu lub Gości albo szkodę na osobie dotyczącą Gości, pracowników obiektu lub innych osób w nim przebywających, albo tez w inny sposób zakłócił spokój w obiekcie.
 8. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o jak najszybsze zgłaszanie ich w recepcji. Dotyczy to również powstałych podczas pobytu usterek. Wszelkie uwagi prosimy zgłaszać w recepcji od razu po zaistniałej sytuacji a personel obiektu dołoży wszelkich starań aby nic nie zakłócało Państwa pobytu. Uwagi zgłaszane w dniu wyjazdu nie będą rozpatrywane.
 9. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności, innych rzeczy i przedmiotów wartościowych albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeśli nie zostaną oddane do depozytu.
 10. W hotelu obowiązuje cisza nocna w godzinach 22:00 – 6:00. W przypadku organizowania imprez okolicznościowych w obiekcie, możliwe jest skrócenie godzin ciszy nocnej przez Hotel.
 11. W godzinach ciszy nocnej osoby korzystające z usług obiektu mają obowiązek zachować się w taki sposób by nie zakłócać spokoju innych Gości.
 12. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokoju grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych, niestanowiących wyposażenia pokoju. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy, urządzeń RTV oraz komputerowych.
 13. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju, uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób.
 14. W hotelu obowiązuje całkowity zakaz palenia. Dotyczy również balkonów w pokojach. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu – Hotel obciąży Gościa opłatą za usuwanie szkód palenia papierosów. Minimalna stawka dearomatyzacji pokoju wynosi 500 zł.
 15. W Restauracji i podczas posiłków obowiązuje dowolny strój dzienny.
 16. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu obiekt może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań obiektu, w szczególności zapłaty za poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz do opuszczenia terenu obiektu.
 17. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane na jego prośbę i jego koszt na wskazany adres. W przypadku braku dyspozycji hotel przechowa przedmioty przed okres trzech miesięcy a następnie przekaże na cele charytatywne lub do użytku publicznego.
 18. Parking przy Hotelu jest monitorowany i bezpłatny. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub kradzież samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.
 19. Niniejszym regulamin jest obowiązujący dla wszystkich osób przebywających i korzystających z usług hotelu.
 20. Hotel nie akceptuje zwierząt.

 

HOTEL HALLER & RESTAURACJA ROSGARD

NOWY ŚWIAT 34, 84 – 100 PUCK

TEL: +48 58 500 89 46 WWW.HOTELHALLER.PL REZERWACJA@HOTELHALLER.PL